Disclaimer, copyright, bronvermelding, e-mail, privacy

Disclaimer, copyright en e-mail

Disclaimer
De Eysinkclub besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op haar website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. De Eysinkclub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. De Eysinkclub behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren.

De website van de Eysinkclub biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. De Eysinkclub staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Copyright
© Copyright Eysinkclub 2022. Alle rechten voorbehouden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij de Eysinkclub en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eysinkclub. 

Copyright getoonde materialen: de Eysinkclub respecteert het auteursrecht en de auteursrechttermijnen**. Getoonde materialen worden in principe alleen op deze site gepubliceerd met toestemming van de bron en/of eigenaar cq fotograaf, en met bronvermelding. De Eysinkclub doet haar uiterste best om van alle getoonde materialen te achterhalen wie de maker is en wie de rechthebbende om vervolgens toestemming te krijgen voor plaatsing. Indien de maker en rechthebbende niet te achterhalen zijn worden materialen van een watermerk voorzien en alleen voor clubleden beschikbaar gesteld ***. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben, mail deze dan naar  info@eysinkclub.nl

** https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Duur-van-het-auteursrecht

*** Bron niet bekend en rechthebbende niet bekend?

 U mag dit (foto)materiaal alleen downloaden voor privégebruik. Dat niet bekend is waar het auteursrecht ligt betekent niet dat het auteursrecht is vervallen. Om die reden heeft de Eysinkclub ook een watermerk in de foto geplaatst en deze niet in een openbaar toegankelijk gedeelte van de Website geplaatst. Als u deze foto gebruikt in een publicatie, schriftelijk, op het internet of welke andere manier dan ook, dan draagt u de verantwoordelijkheid voor de mogelijke consequenties hiervan. Er kan zich immers nog een auteursrechthebbende melden.

Daar waar van toepassing worden de Creative Commons categorieën bij de bron vermeld ****:

PDM

Public Domain Mark 1

Van dit werk is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtelijke beperkingen op rusten.

CC BY

Naamsvermelding 4.0 internationaal

Je bent vrij om het werk te delen en bewerken.

CC BY NC

Naamsvermelding-Niet commercieel 4.0 Internationaal

Je bent vrij om het werk te delen en bewerken, voor niet-commerciële doeleinden.

CC BY SA

Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported                         

Je bent vrij om het werk te delen en bewerken, onder dezelfde licentie als het originele werk

CC BY NC SA

Naamsvermelding-Niet commercieel-GelijkDelen

Je bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. Je n=bent vrij om heet werk te bewerken: te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

CC BY ND

Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken

Je bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden

CC BY NC ND

Naamsvermelding-Niet commercieel-GeenAfgeleideWerken

Je bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat

**** https://creativecommons.nl/uitleg/

E-mail 
De inhoud van de e-mailberichten die door of namens de Eysinkclub worden verstuurd zijn vertrouwelijk. Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van de e-mailberichten of van eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. De e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen. 

De Eysinkclub is niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van de Eysinkclub.

BRONVERMELDING

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab


PRIVACY VERKLARING EYSINKCLUB

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab